Albatros Laysanský – webkamera z hnízda[:en]Laysan albatross webcamera from nest[:de]Laysanalbatros – Kamera aus Nest[:fr]Albatros de Laysan – webcam du nid

autor: | Čvn 3, 2016 | Severní Amerika, Živé kamery z přírody | 138 komentáře(ů)

Abatros laysanský – popis

Albatros laysanský je velký mořský pták, který se pohybuje napříč severním Pacifikem. Je druhým nejběžnějším ptákem Havajského souostroví, jeho početnost se odhaduje ke 2,5 miliónům jedinců, a současně se jeho výskyt rozšiřuje na nové ostrovy (patrně se na nová území vrací).

Hnízdění 2018
V letošním roce jsou na kameře tři hnízda. Samostatné hnízdo (hnízdo # 1) patří samičce Namaka (kroužkované KP085) a samci Aukele (KP669). Mezi řadou palem jsou umístěna dvě hnízda; Nejbližší hnízdo na kameře (hnízdo 2 #) je spíše samičí Moana (H633) a Manawanui (KP796), které úspěšně odchovaly mládě Honua již v roce 2016. Albatrosi hnízdo nejvzdálenější od kamery (hnízdo # 3 ) jsou samice Bennie (H632) a samec Jett (K747),
kteří v loňském hnízdění neuspěli.

Albatros laysanský- živě


[popup_trigger id=“761″ tag=“span“]přidat záznam[/popup_trigger]

[:en]https://www.youtube.com/watch?v=X7Rs9B72-pU

Live camera from nesting of sea birds on Hawaii.

Laysan albatross is large seabird that ranges across the North Pacific. He is the second most common seabird in the Hawaiian Islands, with an estimated population of 2.5 million birds, and is currently expanding (or possibly re-expanding) its range to new islands. Albatross is persistent flyer, lives by water and his wings can be even 3 metres long.

The oldest laysan albatross has 51 years.[:de]https://www.youtube.com/watch?v=X7Rs9B72-pU

Live-Kamera aus Verschachtelung der Seevögel auf Hawaii.

Laysanalbatros ist groß Seevögel, die sich über den Nordpazifik liegt. Er ist der zweithäufigste Seevögel in den Hawaii-Inseln, mit einer geschätzten Bevölkerung von 2,5 Millionen Vögel und baut derzeit (oder möglicherweise erneut erweitert) sein Angebot um neue Inseln. Albatros ist persistent Flyer, lebt von Wasser und seine Flügel können sogar drei Meter lang sein.
Der älteste Albatros hat 51 Jahre.[:fr]https://www.youtube.com/watch?v=X7Rs9B72-pU

Caméra de la nidification des oiseaux de mer sur Hawaii.

L’Albatros de Laysan est grande seabird qui va à travers le Pacifique Nord. Il est le deuxième seabird le plus commun dans les îles Hawaii, avec une population estimée à 2,5 millions d’oiseaux, et est actuellement en expansion (ou peut-être ré-expansion) sa gamme de nouvelles îles. Albatros est dépliant persistant, vit par l’eau et ses ailes peuvent être même 3 mètres de long.
Le plus ancien albatros a 51 ans.

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme Vám. Nyní zkontrolujte vaší emailovou schránku a nastavení potvrďte kliknutím na odkaz.

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílejte stránku

Podělte se s kamarády.

Shares
(Omlouváme se za zobrazovaní reklamních prvků, ale prokliky na partnerské stránky nám pomáhají financovat provoz a aktualizaci ZooCam.info)