https://www.youtube.com/watch?v=vda-GXVaeHE

The most dangerous snakes of the world produced by Nat Geo TV

Tento pořad je sestřihem toho nejlepšího ze seriálu  Nejnebezpečnější zvířata světa a odhaluje tajemství  nejmazanějších predátorů naší planety. Za svou kořistí se plíží a potom ji bez varování napadnou.  Jiní se pohybují oslepující rychlostí nebo útočí  způsoby, jaké byste nikdy nečekali.  Každý má speciální taktiku, která z něj dělá  dokonalého predátora. Své skryté zbraně a překvapivé schopnosti vám odhalí Nejnebezpečnější hadi světa.[:en]https://www.youtube.com/watch?v=vda-GXVaeHE

The most dangerous snakes in the world from Nat Geo TV

This document is a montage of the best from serial The most dangerous animals in the world and reveals secrets of snakes, cunning predators. They sneak their prey and then they attack. Without warning. Each type of snake has its own method of haunting and because of that they are perfect predators. Every secret weapon and many other reveals show The most dangerous snakes in the world.[: de] https://www.youtube.com/watch?v=vda-GXVaeHE

Die Gefährlichsten Schlangen der Welt von der Produktion Nat Geo TV
Dieses Documentary Montage aus dem Besten aus Serien Day gefährlichsten Tiere der Welt und enthüllt Geheimnisse von Schlangen, schlauen Räuber. Sie schleichen sich an ihre Beute und greifen sie dann. Ohne Warnung. It is Art von Schlange, which is the method of eindringliche, and it is based on the perfect Räuber. Going Geheimwaffe and many other enthusiasts Die gefährlichsten Schlangen der Welt zeigen. [: fr] https://www.youtube.com/watch?v=vda-GXVaeHE

Les serpents les plus dangereux dans le monde de productie Nat Geo TV
What document do you mount from meilleure série de Les animaux les plus dangereux dans le monde et révèle les secrets de serpents, les prédateurs rusés. Ils se faufiler à leur proie, puis ils attaquent. Sans avertissement. Chaque type de serpent a sa propre méthode de hantise et de ce fait, ils sont des prédateurs parfaits. Chaque arme secrète et beaucoup d’autres révèle montrer Les serpents les plus dangereux du monde.

Subscribe to news from the world of nature

Subscribe to news from the world of nature

Once a week we'll let you know about the most important happenings happening in front of the cameras.

Thank you. Now check your mailbox and confirm the settings by clicking on the link.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this page

Share with friends.

Shares