Vyberte stránku

Orlovec říční – webkamera z Colorada[:en]Osprey webcam from Colorado[:de]Fischadler webkamera aus Nest – Colorado[:fr]Balbuzard pêcheur webcam du nid – Colorado

autor: | Čvn 6, 2016 | Severní Amerika, Živé kamery z přírody | 654 komentáře(ů)

Orlovec říční – popis

Webkamera z hnízda orlovce říčního nabízí pohled na obsazené hnízdo v Coloradu. Doporučujeme zapnout zvuk, orlovci se často projevují ostrými hvizdy, pro ně typickými.

Orlovec říční je středně velký pták z čeledi orlovcovitých. Dosahuje délky 55-58 centimetrů. Rozpětí křídel je 145-170 centimetrů. Orlovec žije převážně v okolí mořských pobřeží, u jezer a větších řek. Jeho potrava se skládá z 99 % z ryb, které loví na povrchu vodní hladiny. Hnízdo si orlovci často zabírají po jiných dravých ptácích, které bývá umístěno na nejvyšších stromech. Na vejcích sedí oba rodiče, ale především samice. Tu samec na hnízdě krmí. Orlovci sedí na vejci 35 až 38 dnů. Mladí orlovci z hnízda vylétají ve stáří 50 až 60 dnů.

Orlovec říční- živě


[:en]https://www.youtube.com/watch?v=n6J3aNN547E

Webcamera from nest of osprey in Colorado

Webcamera of osprey offers view to two occupied nests. We recommend to turn on the sound because ospreys often manifest themselves by sharp whistles. Online camera offers view on egg which was hatched during april 2016.

Osprey is 55 to 58 centimetres long and his wingspan has to 170 centimetres. He lives mostly on seashores, near large rivers or by lakes. Fish make up 99% of the osprey’s diet. Ospreys often take nest over other birds which are located on the highest three. Over eggs take care both parents but mainly female. The eggs are incubated for about 5 weeks to hatching.[:de]https://www.youtube.com/watch?v=n6J3aNN547E

Webkamera aus Nest von Fischadler – Colorado

Webkamera von Fischadler bietet Blick auf zwei besetzten Nestern. Online-Kamera bietet einen guten Blick auf Ei, das während des Aprils 2016 ausgebrütet wurde.

Fischadler ist 55 bis 58 Zentimeter lang und seine Spannweite hat bis 170 Zentimeter. Er lebt hauptsächlich auf Küste, in der Nähe von großen Flüssen oder Seen. Fisch machen 99% des Fischadlers Ernährung auf. Fischadler nehmen oft Nest über andere Vögel, die auf dem höchsten drei befinden. Über Eier nehmen beide Eltern kümmern, aber in erster Linie Frauen. Die Eier werden für ca. 5 Wochen nach dem Schlüpfen inkubiert.[:fr]https://www.youtube.com/watch?v=n6J3aNN547E

Webcam du nid de balbuzard pêcheur – Colorado

Webcam de balbuzards offre une vue à deux nids occupés. Appareil photo en ligne offre une vue sur l’œuf qui a été couvé pendant avril 2016.

Balbuzard pêcheur est de 55 à 58 centimètres de long et son envergure a 170 centimètres. Il vit principalement sur côte, à proximité de grandes rivières ou de lacs. Les poissons représentent 99% du régime alimentaire de l’orfraie. Balbuzard pêcheur prennent souvent nid sur les autres oiseaux qui se trouvent sur les trois plus haut. Au fil des œufs prendre soin de ses deux parents, mais surtout des femmes. Les œufs sont incubés pendant environ 5 semaines pour l’éclosion.

Přidejte se k nám!

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme. Nyní prosím dokončete svou registraci kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám zaslali

Pin It on Pinterest

Share This