Volavka popelavá – webkamera z hnízda[:en]Gray heron – webcam from nest[:de]Graureiher – Kamera aus Nest[:fr]Héron cendré – caméra de nid

autor: | Kvě 4, 2016 | Evropa, Živé kamery z přírody | 65 komentáře(ů)

Volavka popelavá – popis

Volavka se hojně vyskytuje na všech kontinentech východní polokoule. Patří mezi hojné zástupce volavek. Je zařazena do kategorie málo dotčených druhů. Vyhledává vody bohaté na potravu, od pomalu tekoucích řek, po jezera. V České republice je volavka popelavá nejhojnější volavkou.

Volavka se vyznačuje velkou trpělivostí. Dlouhé minuty stojí v mělké vodě a číhá na kořist. Když se v její blízkosti objeví menší ryba, vymrští esovitě stočený krk a jako zaútočí. Pokud rybu zasáhne, cukne hlavou zpět a ryba zmizí v širokém jícnu. Volavky spolknou rybu dlouhou až 25 cm. Loví malé drobné ryby plevelné a ryby nemocné. Často seberou z hladiny i ryby leklé.

Volavka popelavá – živě


[:en]https://www.youtube.com/watch?v=oA53JYlYn2c

Online cam from nest of gray heron

Heron is spread on continents of Eastern hemisphere of the Earth.It searches for waters full of food, from slowly flowing rivers to lakes. In Czech republic is grey heron the most common member of heron family.

Heron is well-known for his patience. Long minutes it is standing in water and waiting for its prey. When is heron near some small fish, it pulls its long S-curved neck and attacks. If it is successful fish disappears in its throat. Heron can swallow fish long even 25 cm. It hunts small fish and sometimes picks up some dead fish from surface of the water.    [:de]https://www.youtube.com/watch?v=oA53JYlYn2c

Kamera aus Nest von Graureiher

Reiher ist auf den Kontinenten der östlichen Hemisphäre der Erde zu verbreiten. Er sucht nach Wasser voller Lebensmittel, von langsam Flüsse zu Seen fließt. In der Tschechischen Republik ist Graureiher das häufigste Mitglied der Reiherfamilie.

Reiher ist bekannt für seine Geduld. Lange Minuten wird es im Wasser stehen und auf seine Beute warten. Wenn Reiher in der Nähe von einigem kleinen Fisch ist, zieht er seine langen S-gekrümmten Hals und Angriffe. Wenn es erfolgreich ist, verschwindet Fisch in seiner Kehle. Heron kann Fisch lange sogar 25 cm schlucken. Er jagt kleine Fischen und manchmal nimmt einige tote Fischen von der Oberfläche des Wassers auf.[:fr]https://www.youtube.com/watch?v=oA53JYlYn2c

Caméra de nid de héron cendré

Héron est répartie sur les continents de l’Est de la Terre. Il recherche les eaux pleines de nourriture, d’écoulement lent des rivières dans les lacs. En République tchèque est héron cendré le membre le plus commun de la famille de héron.

Héron est bien connu pour sa patience. De longues minutes, il est debout dans l’eau et d’attendre sa proie. Quand le héron près de quelques petits poissons, il tire son long cou et les attaques S-courbe. Si elle est réussie poisson disparaît dans sa gorge. Heron peut avaler le poisson à long même 25 cm. Il chasse petite poisson et ramasse quelque poisson morts de la surface de l’eau, parfois.

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme Vám. Nyní zkontrolujte vaší emailovou schránku a nastavení potvrďte kliknutím na odkaz.

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílejte stránku

Podělte se s kamarády.

Shares
(Omlouváme se za zobrazovaní reklamních prvků, ale prokliky na partnerské stránky nám pomáhají financovat provoz a aktualizaci ZooCam.info)