Na Lipně zahnízdil silně ohrožený pták rybák obecný, příbuzný racka. Přilákaly ho experimentální plovoucí ostrovy, které na lipenskou nádrž umístili již dříve vědci, aby tam zvýšili druhovou rozmanitost. Ptáky objevili hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd (AV) ČR při pravidelné kontrole těchto pokusných ostrovů.
Na plovoucích ostrovech našli vědci čtyři hnízda se šesti mláďaty rybáka obecného. Ten je v červeném seznamu v kategorii ohrožených druhů ptáků.
„Z hlediska ornitologie je to první vzácný nález na našich plovoucích ostrovech. Tento úspěch byl dán zřejmě tím, že ostrovy byly celou sezonu v Hadí zátoce, kde mají ptáci klid. Na jaře si ostrovy našli a poté zahnízdili,“ řekl Milan Muška z Biologického centra AV ČR. Jak dodal, je to nejvýše doložené hnízdění rybáků v České republice a může to být základ hnízdní kolonie.

Pokusné plovoucí ostrovy nasadili vědci na Lipno v roce 2017. Zdroj fotografií: Jakub Hardt – Biologické centrum AV ČR

Rybák obecný je tažný rybožravý pták, příbuzný racka. K hnízdění si vybírá malé holé ostrovy v rybnících či vodních nádržích nebo štěrkové nánosy v korytech větších řek. Takovéto lokality z české přírody ale postupně vymizely, a tak v České republice hnízdí každoročně už jen několik set párů.

Plovoucí ostrovy dali českobudějovičtí vědci na lipenskou přehradu poprvé na jaře v roce 2017. Chtějí tak zvyšovat biologickou rozmanitost a snižovat živinovou zátěž v nádrži. „Kvůli kolísání hladiny totiž břehy lipenské nádrže tvoří zejména písečné pláže nebo suťové pole a téměř zde chybí příbřežní oblasti porostlé vodními rostlinami. Plovoucí ostrovy tak uměle nahrazují tato přirozená stanoviště a poskytují útočiště nejrůznějším druhům ryb, bezobratlých živočichů, ptáků i rostlin,“ uvedla referentka publicity Biologického centra Daniela Procházková.

Rybák obecný

Rybáci se podobají rackům, mají však na rozdíl od nich vidlicovitě vykrojený ocas a rovný štíhlý zobák. Dospělí mají černou čepičku a červený zobák, ovšem zbarvení se mění podle věku a sezony.
Hnízdí v koloniích (samostatných i spolu s dalšími druhy rybáků nebo racků) na mořských pobře-žích, ve vnitrozemí u velkých vodních nádrží i řek. Na hnízdiště přilétá v dubnu.


Velikost: Délka: 34–37 cm. Rozpětí křídel: 70–80 cm. Hmotnost: 90–175 g.
Žije velmi společenským životem, shání potravu a odpočívá v malých hejnech. Hnízda staví na zemi na málo zarostlých místech, často jen na naplaveném štěrku. Od konce dubna do července snáší 1–4 vejce, sedí oba ptáci 21–22 dní, při častém rušení se může sezení protáhnout až na 30 dní. Mláďata se 3–4 dny zdržují na hnízdě, později se ukrývají v okolí. Zhruba týden jsou zahřívá-na samicí a druhý rodič přináší potravu, později krmí oba ptáci. Vzletná jsou ve 22–28 dnech, ješ-tě další 1–2 měsíce jsou krmena rodiči. Hnízdiště opouštějí od srpna, poslední ptáci se u nás zdr-žují do října. Poprvé hnízdí většina ve 3. až 4. roce, nejvyšší věk je 25 let.
Potravu tvoří především malé rybky, které loví při třepotavém letu nad hladinou, ze kterého se střemhlav vrhá do vody. Menší část potravy tvoří hmyz a korýši.

Šat svatební – černá čepička zasahuje od čela na šíji a dolů pod oko a do příuší, dolní část hlavy, strany krku a celá spodina bílé, vrch těla, křídel a kostřec šedé. Ocasní krovky a ocas bílé, pera na ocase s šedým vnějším praporem, krajní s černým. Krajní ruční letky tmavošedé, ke konci do čer-na, na vnitřním praporu bílé. Zobák je červený s černou špicí (ta může u některých jedinců chy-bět), nohy červené.
Šat prostý – jako svatební, ale bílé čelo, na zbytku čepičky někdy bílé skvrny. Tmavší přední kří-delní krovky tvoří nevýraznou pásku, svrchní křídelní krovky a ocas někdy s nádechem do šeda. Zobák černý s červenou ploškou pod nozdrami a u kořene (může být i celý černý), nohy tmavěji červené.
Šat mláďat – jako šat prostý, ale čelo s hnědým skvrněním, i zbytek čepičky promísen s hnědou. Pera hřbetu a krovky s hnědo-rezavými koncovými skvrnami, přední krovky téměř černé – tvoří výraznou pásku na předním okraji křídla. Letky tmavošedé, loketní se světlejšími špičkami, ko-střec a ocas šedavé, rýdovací pera mají tmavší okraje. Zobák masový nebo žlutooranžový s černou špičkou (postupně tmavne), nohy růžové až žlutooranžové.
Šat 1. roku – jako šat prostý, na vrchu těla ještě zůstávají některá pera z šatu mláďat.

 

Zdroj ČTK, Wikipedie, Biologické centrum AV ČR

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme Vám. Nyní zkontrolujte vaší emailovou schránku a nastavení potvrďte kliknutím na odkaz.

Pin It on Pinterest

Sdílejte stránku

Podělte se s kamarády.

Shares
(Omlouváme se za zobrazovaní reklamních prvků, ale prokliky na partnerské stránky nám pomáhají financovat provoz a aktualizaci ZooCam.info)