North York Moors je národní park v Severním Yorkshiru v Anglii. Tento park je jedna z největších oblastí vřesových mokřin ve Spojeném království. Rozloha národního parku je 1436 km², a je obydlen přibližně 25 000 obyvateli. The North York Moors byl ustanoven národním parkem v roce 1952 na základě zákona o Národních parcích a přístupu ke krajině z roku 1949.

Národní park North York Moors patří k nejzalesněnějším parkům v Anglii. Les tvoří 22 % jeho území, tedy více než 300 km², a jeho základem jsou duby, břízy, jasany a jeřáby. Přestože většina stromů byla vysazena během 20. století, je možné tu najít i velmi stará lesní společenství.
Stálozelené keříky vřesu tvoří hustý huňatý koberec až půl metru vysoký, který ve vyšších polohách pomáhá rostlinám odolat větru. Přestože na první pohled vypadají vřesoviště zcela bez života, poskytují ideální pastvu ovcím, krmivo tetřevům a místo pro hnízdění ptákům. Koncem léta vřes vykvete miliony drobných fialových květů, z nichž včely vyrábí úžasný med.

Národní park North York Moors je nádherná krajina ohromujících vřesovišť rašeliniště, velkolepého pobřeží, starodávných lesů a historických památek. Je to skvělé místo pro cykloturistiku a procházky po kilometrech cest, které můžete prozkoumat. Většina parku má otevřený přístup, takže si můžete udělat dobrodružný výlet mimo chodníků. Vynechat by nikdo neměl viktoriánské přímořské letovisko Saltburn-by-the-Sea, procházku po útesech ze Staithes, při níž se naskýtá úžasný pohled na rybářské čluny, či klášter a kostel panny Marie ve Whitby, k němuž vede 199 schodů.
Whitby, Anglie


Charakter této oblasti utváří i množství pramenů, potůčků, bažin, hřmotných toků, valících se po svazích údolí, i poklidných říček, které všechny stékají východním směrem do Severního moře. Jeho pobřeží v národním parku má délku asi 40 km a tvoří jej skalnaté břehy s útesy vysokými až dvě stě metrů, strmá zalesněná údolí, ale i chráněné zátoky s nádhernými písečnými plážemi. Právě tady v 19. století geologové jako např. William Smith položili základy své vědy, neboť v útesech a skalách z období jury, starých více než sto osmdesát milionů let, se v pískovci a břidlici dochovaly zbytky rostlin a zvířat a i stopy dinosaurů.

Boulbyho útesy

Pískovcové a vápencové útvary odolaly posledním chladným věkům. Poloha přímo u Severního moře zajišťuje poměrně drsné klima. Fauna a flóra odpovídá tomu, co se jinak vyskytuje pouze ve Velké Británii ve vyšších nadmořských výškách. Pro náhorní plošinu jsou charakteristické vřesovištní krajiny, které na svazích přecházejí do širokých oblastí kapradin. Zemědělství a lidské osídlení jsou z velké části omezeny na Dale a jižní okrajové oblasti s úrodnými vápencovými půdami. Skutečnou náhorní plošinu po staletí formoval chov ovcí. Nyní podléhá správě krajiny, která by měla zajistit nejlepší možné životní podmínky pro lovitelného skotského červeného tetřeva. Vřesoviště jsou od roku 1952 chráněna jako národní park North York Moors. K jeho popularitě jako prázdninové destinace přispívají až 200 metrů vysoké útesy na pobřeží a některé známé dálkové turistické stezky, které touto oblastí procházejí.

Fauna a Flora

Suché a chladné podnebí, které je pro Britské ostrovy netypické, jakož i otevřenost krajiny zajistily, že se v North York Moors usadilo mnoho druhů, které se jinak vyskytují pouze ve vyšších nadmořských výškách. Existuje celkem 31 druhů savců, 123 druhů chovných ptáků a 850 různých rostlin. Originální tvar Analýzy pylu v půdě ukazují, že kolem roku 8000 př A před lidským osídlením pokrýval rašeliniště souvislý les. Ve vegetaci dominovaly bříza, líska a borovice lesní. Pouze několik bažin ve vývojové fázi a vrcholky kopců nebo svahy zvláště vystavené povětrnostním vlivům mohly být bez lesů. Se začátkem lidského osídlení začali obyvatelé těžit dřevo podle plánu, aby stavěli domy, topili jím a nechali svůj dobytek pást se na vytvořených pastvinách. V té době byly zahájeny metodické práce na pastvinách a čištění půdy, aby nevznikaly nové lesy a tím i zemědělsky nevyužitelná půda. V důsledku toho se rozšířily rozsáhlé vřesoviště, byly vytvořeny bažiny a rašeliniště a půda ztratila mnoho živin.

NP North York Moors, Anglie
Péče o vřes má prospěch nejen u tetřevů, ale také u různých brodivých ptáků, jako je koliha, kulík říční, čejka chocholatá a bekasina otavní. Hlavními predátory jsou dřemlík tundrový a sokol stěhovavý. Preference pro určité oblasti rašeliniště se mění: Zatímco dřemlík tundrový preferuje například oblasti vysokého a starého vřesu, bahňáci zůstávají hlavně v oblastech, kde byl vřes nedávno spálen. Zmije a ještěrka lesní používají rašeliniště jako důležité útočiště.

Tetřev v národním parku North York Moors


Zejména kapradí roste na nižších svazích. Na svazích jsou časté prameny, potoky, rybníky a jejich břehy, které jsou domovem mnoha druhů rostlin a malých zvířat. Z neznámých důvodů se oblasti kapradí v posledních desetiletích výrazně rozšířily. Předpokládá se, že kapradina najde lepší životní podmínky i ve vyšších nadmořských výškách v důsledku globálního oteplování. Je také možné, že předchozí pastva s dobytkem zabránila šíření kapradiny. Mohou bezpečně konzumovat kapradinu, když je mladá. U ovcí naopak kapradina není stravitelná ve všech fázích růstu. Zatímco oblasti kapradin nabízejí prostředí pro některé ptáky, jako je například Bramborníček hnědý, správy národních parků a ochránci přírody upřednostňují vřesovištní oblasti, které jsou v Evropě mnohem vzácnější, a snaží se zabránit šíření kapradin. Zemědělci jsou odpůrci kapradiny, protože je jedovatá a ovce ji nejí. Oblasti kapradin jsou také neoblíbené u lovců a turistů, protože často obsahují klíšťata.

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme Vám. Nyní zkontrolujte vaší emailovou schránku a nastavení potvrďte kliknutím na odkaz.

Pin It on Pinterest

Sdílejte stránku

Podělte se s kamarády.

Shares
(Omlouváme se za zobrazovaní reklamních prvků, ale prokliky na partnerské stránky nám pomáhají financovat provoz a aktualizaci ZooCam.info)