ZooCam Program[:en]ZooCam program[:de]ZooCam Programm[:fr]ZooCam programme

Váš ZooCam program

   Nemáte nastaven žádný program

Na každé stránce s kamerou je nový odkaz s hvězdičkou Přidat do ZooCam programu. Odkaz nalezente na každé stránce v této části stránky:

zoocamprogram

Máte oblíbené kamery, které pravidelně sledujete? Máme pro vás novinku, díky které si je můžete přidat na podstránku ZooCam program a pak jen přepínat. Návod na přidání naleznete výše. Odkazy se pak zobrazují na této stránce nad tímto textem.

Doporučujeme přidávat kamery po přihlášení na svůj účet na ZooCam.info.

Registrace nového účtu

Pro registrované uživatele máme připravené nové funkcionality.[:en]

Yours ZooCam program

   Nemáte nastaven žádný program

On every page with camera is new link with a star Přidat do ZooCam programu. You can find link here on each page:

zoocamprogram

Do you have favorite cameras which you watch regularly? We have great news for you thanks to which you can add cameras to a subpage ZooCam program and then switch between them. Instruction to adding you can see above. Links are shown on this page above this text.

We recommend adding cameras after logging in to your account ZooCam.info.
Registrace nového účtu

For registered users we prepared new functions.[:de]

Ihr ZooCam Programm

   Nemáte nastaven žádný program

Auf jeder Seite mit der Kamera ist es, neue Hyperlink mit einem Sternchen Přidat do ZooCam programu. Sie können Link hier auf jeder Seite finden:zoocamprogram

Haben Sie Lieblingskameras, die Sie regelmäßig sehen? Wir haben eine gute Nachricht für Sie dank dem Sie Kameras zu einer Unterseite hinzufügen ZooCam program und dann zwischen ihnen wechseln. Anleitung zum Hinzufügen von oben zu sehen. Links sind auf dieser Seite über diesen Text gezeigt.

Wir empfehlen die Zugabe von Kameras nach in Ihrem Konto anmelden ZooCam.info.
Registrace nového účtu

Für registrierte Benutzer vorbereitet wir neue Funktionen.[:fr]

Votre ZooCam programme

   Nemáte nastaven žádný program

Sur chaque page avec la caméra est nouveau hyperlien avec une étoile Přidat do ZooCam programu. Vous pouvez trouver ici lien sur chaque page:zoocamprogram

Avez-vous des caméras préférées que vous regardez régulièrement? Nous avons d’excellentes nouvelles pour vous grâce à laquelle vous pouvez ajouter des caméras à une sous-page ZooCam program puis basculer entre eux. Instruction à l’ajout, vous pouvez voir ci-dessus. Les liens sont affichés sur cette page au-dessus de ce texte.

Nous vous recommandons d’ajouter des caméras après la connexion à votre compte Zoocam.info.
Registrace nového účtu

Pour les utilisateurs enregistrés, nous avons préparé de nouvelles fonctions.

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme Vám. Nyní zkontrolujte vaší emailovou schránku a nastavení potvrďte kliknutím na odkaz.

Pin It on Pinterest

Share This
(Omlouváme se za zobrazovaní reklamních prvků, ale prokliky na partnerské stránky nám pomáhají financovat provoz a aktualizaci ZooCam.info)