Vyberte stránku

Hnízdo kolibříka webkamera[:en]Hummingbird’s nest – webcam[:de]Kolibrinest – Kamera[:fr]Colibri nid webcam

autor: | Úno 23, 2016 | Severní Amerika, Živé kamery z přírody | 168 komentáře(ů)

Hnízdo Kolibříka – popis

1 online kamera z hnízda kolibříků

Online kamera z hnízda kolibříků, které se náchází na fíkusu v Kalifornii. Hnízdo je o velikosti půlky golfového míčku. Každé vajíčko má velikost asi jako Tic Tac. Po asi dvou a půl týdnech od snesení, se objevují malinká mláďata. Kolibřík chrání své děti a krmí je hmyzem a nektarem. Mláďata kolibříků se opeří 21-25 dní od vylíhnutí a jsou připraveni objevit radost z letu. Připojte se k naší komunitě věrných diváků ve sledování těchto unikátních záběrů.
Pokud kolibříci nehdízdí vysílá se přenos z jižního Texasu, kde se kolibříci během migrace zastavují na posílení lahodným nektarem na pítkách.


[:en]https://www.youtube.com/watch?v=qF6YkiJXfEA

One webcam of hummingbird.

Online webkamera from hummingbird´s nest which is placed in branches of ficus in La Verne in California. Nest is about half the size of golf ball. Each egg is as big as Tic Tac. After two and half week after ablation appear tiny cubs. Hummingbird protects their cubs a feeds them with insect and nectar. These „babies“ get their feather 21 – 25 days after hatching and they are ready to live through beautiful feeling of flying. Lets join to our community of loyal viewers in watching these unique shots.[:de]https://www.youtube.com/watch?v=qF6YkiJXfEA

Eine Webcam von Kolibri.

 Online Webkamera von Kolibrinest, die in die Äste der Ficus in La Verne in Kalifornien gelegt wird. Nest ist etwa halb so groß wie der Golfball. Jedes Ei ist so groß wie Tic Tac. Hummingbird schützt ihre Jungen ein, sie mit Insekten und Nektar ernährt. Diese „Babys“ bekommen ihre Feder 21 – 25 Tage nach dem Schlüpfen und sie sind bereit, durch das schöne Gefühl des Fliegens zu leben. Lässt zu unserer Gemeinschaft von treuen Zuschauern in gerade diese einzigartigen Aufnahmen verbinden.[:fr]https://www.youtube.com/watch?v=qF6YkiJXfEA

Une webcam de colibri.

webkamera en ligne de fredonnant nid du ciel qui est placé dans les branches de ficus à La Verne en Californie. Nest est d’environ la moitié de la taille de balle de golf. Chaque oeuf est aussi grand que Tic Tac. Après deux ans et demi semaine après ablation apparaissent minuscules petits. Hummingbird protège leurs petits un les nourrit avec des insectes et de nectar. Ces „bébés“ obtiennent leurs plumes 21 – 25 jours après l’éclosion et ils sont prêts à vivre belle sensation de voler. Permet de joindre à notre communauté de fidèles téléspectateurs à regarder ces photos uniques.

Přidejte se k nám!

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme. Nyní prosím dokončete svou registraci kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám zaslali

Pin It on Pinterest

Share This