Hnízdo bukačů velkých, které lze vidět naživo, se nachází v rákosí uprostřed lotyšského jezera Engure. Rákosí v jezeře jsou již dlouho známé jako stanoviště různého vodního ptactva, včetně bukačů velkých.


Letos (2022) bylo hnízdo nalezeno 22. dubna, kdy bylo v hnízdě jedno vejce. Kamera byla na hnízdě instalována 25. dubna odpoledne a mezi nalezením hnízda a instalací kamery do hnízda bylo sneseno další vejce. 27. dubna – začal veřejný přenos, nyní jsou v hnízdě 4 vejce.

Kamerový systém instalovali Jānis Rudzītis, Jānis Kviesis, Jānis Bētiņš a Jānis Reihmanis. Kamera byla instalována Lotyšským fondem na ochranu přírody ve spolupráci s Lake Engure Nature Fund, což je do jisté míry pokračování spolupráce při ochraně a výzkumu bukače velkého zahájené během projektu LIFE COASTLAKE.
Líhnutí mláďat se očekává kolem 15. května.

Fotografie hnízda při instalaci kamery


Bukač velký

Bukač velký je zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh. Bukač velký je středně velkým druhem brodivého ptáka z čeledi volavkovitých.
Dorůstá délky 69–81 cm a v rozpětí křídel měří 100–130 cm. Hmotnost u samic se pohybuje mezi 817–1150 g, u samců mezi 966–1940 g. Oproti volavkám má zavalitější tělo, krátký krk a nenápadné hnědé zbarvení s tmavším skvrněním a vlnkováním. Zobák a končetiny má zelenožluté. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně.
Žije velmi skrytě, při ohrožení zaujímá charakteristický vzpřímený postoj, při kterém natáhne krk se zobákem vzhůru a díky svému maskovacímu zbarvení tak dokonale splyne s okolním rákosím. Toto chování lze pozorovat již u mláďat starších 8 dnů. Jeho přítomnost tak většinou nejlépe prozradí hluboké, daleko slyšitelné a několikrát opakované „vhumb“, kterým se ozývají samci během toku.


Hnízdo je plošina ze starých rákosových stébel a vodních rostlin o průměru zhruba 30 cm, dobře skryté v hustých rákosinách nízko nad mělčinou.
Hnízdí jednou ročně v období od dubna do června. Samci mohou být monogamní i polygamní – ve vhodných podmínkách mohou hnízdit až s 5 samicemi. V jedné snášce je 4–6 olivově hnědých vajec o velikosti 52,8 × 38,5 mm. Inkubační doba trvá 25–26 dnů, na vejcích sedí samotná samice. Mláďata jsou porostlá rudohnědým peřím a krmená pouze samicí, která jim vyvrhuje potravu do hnízda. Při přímém ohrožení mohou hnízdo opustit již po 2–3 týdnech, obvykle tak však činí až ve věku 4–5 týdnů. Po opuštění hnízda se až do vzletnosti, které dosahují ve věku 8 týdnů, skrývají v okolní vegetaci.
Požírá především ryby a obojživelníky, dále také různé bezobratlé (hlavně hmyz) a malé savce; občas i plení hnízda jiných druhů ptáků. Po potravě pátrá hlavně za svítání a soumraku v mělké vodě na okraji rákosí.

Online přenos z hnízda:

Bukač velký webkamera z hnízda


Videozáznamy:

4 vajíčka v hnízdě

Páření bukačů velkých

Zdroj: LDF, Videozáznamy Vērotāja, Simoninna

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme Vám. Nyní zkontrolujte vaší emailovou schránku a nastavení potvrďte kliknutím na odkaz.

Pin It on Pinterest

Sdílejte stránku

Podělte se s kamarády.

Shares
(Omlouváme se za zobrazovaní reklamních prvků, ale prokliky na partnerské stránky nám pomáhají financovat provoz a aktualizaci ZooCam.info)