Kamera byla instalována do lesa na severním okraji Bělověžského pralesa v okrese Browsk Forest
(Regionální ředitelství lesů v Bialystoku). Jedná se o jedno z míst, kde lesníci dávají v zimních měsících krmení zubrům, zvířata navštěvují pastvinu rádi a tráví tam spoustu času.

Bělověžský prales je zbytek původního panenského pralesa, který v minulosti pokrýval klimaticky mírné pásmo evropské pevniny.
Bělověžský prales leží po obou stranách hranice Polska a Běloruska mezi řekami Narewka
a Hwoźna. Reliéf krajiny je rovinný s výškou 150 až 170 m nad mořem. Klima je mírně kontinentální. Oblast zařazená na seznam světového dědictví UNESCO tvoří v obou zemích území o rozloze 1 418 km².
Běžně na pastvině můžeme spatřit při krmení nejen zubry, ale také jeleny, laně, losy, zajíce, někdy se objeví kuna, liška vlci, psíci mývalovití, jezevec a divoká prasata.Původním životním prostředím zubra jsou oblasti listnatých a smíšených lesů mírného pásu, dává přednost porostům s bohatým podrostem a mýtinami.
Základní potravu zubrů tvoří zhruba 50 druhů trav a bylin a 10 druhů stromů. Potrava zubrů
se výrazně liší podle prostředí, kde se vyskytuje. V polské části Bělověže obsahuje celkem 131 cévnatých rostlin. Z toho je 27 druhů stromů a keřů, 14 druhů trav a ostřic a 96 druhů dvouděložných bylin. Stromy a keře tvoří v celkové skladbě potravy 33 %, trávy a byliny 67 %. Jejich oblíbenou potravou jsou i žaludy, nejrůznější lesní plody, například ostružiny, a houby.
V běloruské části Bělověžského pralesa je potravní nabídka pro zubry pestřejší; obsahuje 331 rostlinných druhů, nejvíce z nich byly zastoupené lipnicovité trávy.Videozáznamy:
Dva zubři na pastvině

Zubr s vysílačkou
Zubr přichází ke špalku s minerální solí

Na pastvinu přichází jezevec

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme Vám. Nyní zkontrolujte vaší emailovou schránku a nastavení potvrďte kliknutím na odkaz.

Pin It on Pinterest

Sdílejte stránku

Podělte se s kamarády.

Shares
(Omlouváme se za zobrazovaní reklamních prvků, ale prokliky na partnerské stránky nám pomáhají financovat provoz a aktualizaci ZooCam.info)