Kamera byla instalována do lesa na severním okraji Bělověžského pralesa v okrese Browsk Forest (Regionální ředitelství lesů v Bialystoku). Jedná se o jedno z míst, kde lesníci dávají v zimních měsících krmení zubrům, takže tato zvířata navštěvují pastvinu rádi a tráví tam spoustu času.
V noci je zapnuté infračervené osvětlení. Zvířata nevidí toto světlo, takže nemá vliv na jejich chování a denní rytmus života.


V zimě uvidíme nejen krále polských lesů. Běžně na pastvině můžeme spatřit při krmení jeleny, laně, losy ,zajíce, někdy se objeví kuna, liška vlci a divoká prasata.
Bělověžský prales je zbytek původního panenského pralesa, který v minulosti pokrýval klimaticky mírné pásmo evropské pevniny.
Bělověžský prales leží po obou stranách hranice Polska a Běloruska mezi řekami Narewka
a Hwoźna.  Reliéf krajiny je rovinný s výškou 150 až 170 m nad mořem. Klima je mírně kontinentální. Oblast zařazená na seznam světového dědictví UNESCO tvoří v obou zemích území o rozloze 1 418 km².

Zubr evropský

Zubr evropský je zvíře z čeledi turovitých. Samec je 290 cm dlouhý, váží 530–920 kg, kohoutková výška je 180–195 cm. Samice je téměř o polovinu menší, váží 320-540 kg.  Zubr se vzhledově velmi podobá bizonovi. Má světle až tmavě hnědou srst. Líná na jaře. Zubr je největší volně žijící přežvýkavec v Evropě.
Původním životním prostředím zubra jsou oblasti listnatých a smíšených lesích mírného pásu, dává přednost porostům s bohatým podrostem a mýtinami. Jejich adaptabilita je však mnohem větší. Mohou žít v otevřených lesostepích i v nepříliš strmých horských terénech. Na Kavkaze vystupují až do nadmořské výšky 2100 metrů nad mořem. V běloruské části Bělověžského pralesa obývají zubři porosty s převahoujehličnanů.
Základní potravu zubrů tvoří zhruba 50 druhů trav a bylina 10 druhů stromů. Potrava zubrů se výrazně liší podle prostředí, kde se vyskytuje. V polské části Bělověže obsahuje celkem 131 cévnatých rostlin. Z toho je 27 druhů stromů a keřů, 14 druhů trav a ostřic  a 96 druhů dvouděložných bylin. Stromy a keře tvoří v celkové skladbě potravy 33 %, trávy a byliny 67 %. Jejich oblíbenou potravou jsou i žaludy, nejrůznější lesní plody, například ostružiny a houby. V běloruské části Bělověžského pralesa je potravní nabídka pro zubry pestřejší; obsahuje 331 rostlinných druhů, nejvíce z nich byly zastoupené lipnicovité trávy.


Největší stáda současnosti žijí v Polsku v části Bělověžského pralesa. Zubr evropský je nejen přísně chráněným zvířetem, ale zasloužil se i o vytvoření první Mezinárodní plemenné knihy, která eviduje čistokrevná zvířata, s případným využitím pro chov. V současné době dochází k repatriaci tohoto druhu i v dalších zemích Evropy a Asie. Ve vojenském prostoru v Milovicích byla také vypuštěna skupina zubrů, která se tu i rozmnožuje.

Online přenos:

Zubři online – krmelec


Videozáznamy:

Dvě samice na pastvině

Stádo na krmelišti

Laně, mladý jelen a liška večer na pastvině


Dodávka krmení

Stádo zubrů zblízka

Samice s mládětem

 

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme Vám. Nyní zkontrolujte vaší emailovou schránku a nastavení potvrďte kliknutím na odkaz.

Pin It on Pinterest

Sdílejte stránku

Podělte se s kamarády.

Shares
(Omlouváme se za zobrazovaní reklamních prvků, ale prokliky na partnerské stránky nám pomáhají financovat provoz a aktualizaci ZooCam.info)