Vyberte stránku

Kamera byla instalována do lesa na severním okraji Bělověžského pralesa v okrese Browsk Forest (Regionální ředitelství lesů v Bialystoku). Jedná se o jedno z míst, kde lesníci v zimních měsících přikrmují zubry. V polesí Browsk, žije asi 500 kusů zubrů. Celkem v Polsku žije podle odhadů 1250 zubrů. V noci je zapnuté infračervené osvětlení. Zvířata nevidí toto světlo, takže nemá vliv na jejich chování a denní rytmus života.
Zubr evropský byl jedním z největších žijících zvířat, která žila na území České republiky. U nás vyhynul přibližně v polovině 18. století. Na jejich přítomnost na území Čech a Moravy dodnes odkazují místopisné názvy, jako obce Zubří, Zubrnice, vodní toky Zubřina, Zubřinka nebo erby některých šlechtických rodů. Zubry chová řada tuzemských zoologických zahrad, první čistokrevní zubři se objevili v 50. letech 20. století v Zoo Praha.
Bělověžský prales je zbytek původního panenského pralesa, který v minulosti pokrýval klimaticky mírné pásmo evropské pevniny. Bělověžský prales leží po obou stranách hranice Polska a Běloruska mezi řekami Narewka a Hwoźna. Reliéf krajiny je rovinný s výškou 150 až 170 m nad mořem. Klima je mírně kontinentální. Oblast zařazená na seznam světového dědictví UNESCO tvoří v obou zemích území o rozloze 1 418 km².
Nejslavnějším představitelem fauny je samozřejmě zubr evropský. Stádo zubrů se ze čtyř zvířat vypuštěných z chovné stanice do přírody v roce 1952 rozrostlo na dnešních 500 kusů. Tento počet je již o něco vyšší, než může Bělověžský prales uživit, a tak počet zvířat musí být dokonce regulován.

Videozáznamy:
Dodávka čerstvého sena pro zubry

Kráva na pastvině

Zubři za denního světla na pastvině

Zubři a liška

Velké stádo zubrů na pastvině

Osamocený velký zubr na pastvině

Velké stádo zubřů přišlo na večeři

Přidejte se k nám!

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme. Nyní prosím dokončete svou registraci kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám zaslali

Pin It on Pinterest